340 - Gevormd naar Zijn beeld
 

Vers 1
 F          F7  Bes    F
Mijn ziel verblijdt zich, dat mijn God,
      C7        F
Mijn zorgen en mijn smarten kent,
                Dm
En dat ik eens aan 't eind der baan,
Bes       F   C7    F
Het doel van 't lijden zal verstaan.
Refrein
 F      C7
Mijn Vader, neen (mijn Vader, neen),
                 F
          vergist zich niet (vergist zich niet),
         C7
Hij schenkt mij vreug- (Hij schenkt mij vreugd)
                F
          de en verdriet (vreugd en verdriet).

Zijn trouwe hand (Zijn trouwe hand)
            F7    Bes
          verwondt en heelt (verwondt en heelt),
Besm F     G     C7     F
 Op-dat 'k gevormd word' naar Zijn beeld.
Vers 2
't Verblijdt mij dat mijn Vader weet,
Dat ik tot 't eind getrouw wil zijn,
En daartoe alles dragen wil,
Wat Hij mij oplegt, groot of klein.
Vers 3
Ja, 'k ben verblijd, dat Hij mij leidt,
Langs afgrond diep, naar d' overzij,
Mijn tranen telt, mijn lasten draagt,
O, welk een trouwe Vriend is Hij.