339 - Spreek tot mijn ziel
 

Vers 1
 Es           Bes7
Spreek tot mijn ziel, Heer Je-zus,
            Es
Spreek tot mij stil en zacht:
              Fm7 F7
„Vrees niet, Ik ben steeds met u,
       Es Bes Es
'k Houd over u de wacht”.
           Bes7
O, vul mijn ziel met vreugde,
           Es
Houd mij van zonden rein,
          Fm7 F7
Want 'k ben in U herbo - ren,
Bes7         Es
Gij zijt voor eeuwig mijn.
Refrein
 Es           Bes7
Spreek tot mijn ziel, Heer Je-zus!
             Es
Spreek van Uw liefd' en kracht.
        C  Fmsus4 Fm
Gij zijt mijn „Al in al - les”,
Bes7    Es Bes Es
 Ze-gen mij dag en nacht.
 Es           Bes7
Spreek tot mijn ziel, Heer Je-zus,
           Es
'k Kan zonder U niet gaan;
      C   Fmsus4 Fm
Ga op het pad des le - vens,
Bes7   Es  Bes Es
Dierbare Heer, vooraan.
Vers 2
Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus,
Leid m' op 't volmaakte pad,
Draag mij door 't aardse leven,
Tot aan de gouden stad.
Doe m' in U vruchten dragen,
Reinig mij, zwakke rank;
Maak mij een trouw getuige,
Vol van genaad' en dank.
Vers 3
Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus!
Niemand kent mij als Gij;
't Mensdom met al zijn zorgen,
Gaat aan mijn ziel voorbij,
Maar Gij verstaat mijn noden,
Mint mij zo trouw en teer,
'k Wijd U mijn hart en leven,
Jezus, mijn God en Heer.