339 - Spreek tot mijn ziel
 
1 Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus,
Spreek tot mij stil en zacht:
„Vrees niet, Ik ben steeds met u,
'k Houd over u de wacht”.
O, vul mijn ziel met vreugde,
Houd mij van zonden rein,
Want 'k ben in U herboren,
Gij zijt voor eeuwig mijn.
 
Refrein Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus!
Spreek van Uw liefd' en kracht.
Gij zijt mijn „Al in alles”,
Zegen mij dag en nacht.
Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus,
'k Kan zonder U niet gaan;
Ga op het pad des levens,
Dierbare Heer, vooraan.
 
2 Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus,
Leid m' op 't volmaakte pad,
Draag mij door 't aardse leven,
Tot aan de gouden stad.
Doe m' in U vruchten dragen,
Reinig mij, zwakke rank;
Maak mij een trouw getuige,
Vol van genaad' en dank.
 
3 Spreek tot mijn ziel, Heer Jezus!
Niemand kent mij als Gij;
't Mensdom met al zijn zorgen,
Gaat aan mijn ziel voorbij,
Maar Gij verstaat mijn noden,
Mint mij zo trouw en teer,
'k Wijd U mijn hart en leven,
Jezus, mijn God en Heer.