338 - Wat zal ik geven, mijn Heiland?
 

Vers 1
As           Des
Wat zal ik geven, mijn Heiland?
Es7            As
Wat kan ik doen voor mijn Heer?
         Des
Al mijne gaven, talenten,
As       Bes7  Besm As
Leg 'k aan Zijn voeten ter-neer (Zijn voeten neer).
Refrein
Des          As
Jezus mijzelf wil ik brengen,
    Fm       Bes7  Es7
'k Leg mij thans neer aan Uw voet.
As  Asdim  As    As7   Des
Gij slechts hebt recht op mijn le-ven,
 As     Bes7   Es7 As
Wijl Gij mij kocht met Uw Bloed (ja met Uw Bloed).
Vers 2
Wat zal ik geven, mijn Heiland?
Spreek slechts, wat eist Gij van mij?
Al wat Uw ziel mag begeren
Offer 'k U gaarne en blij (gaarne en blij).
Vers 3
Wat zal ik geven, mijn Heiland?
'k Luister met vreugd naar Zijn stem.
Jezus wil 'k dienen en volgen,
'k Geef mij voor eeuwig aan Hem (eeuwig aan Hem).