338 - Wat zal ik geven, mijn Heiland?
 
1 Wat zal ik geven, mijn Heiland?
Wat kan ik doen voor mijn Heer?
Al mijne gaven, talenten,
Leg 'k aan Zijn voeten terneer (Zijn voeten neer).
 
Refrein Jezus mijzelf wil ik brengen,
'k Leg mij thans neer aan Uw voet.
Gij slechts hebt recht op mijn leven,
Wijl Gij mij kocht met Uw Bloed (ja met Uw Bloed).
 
2 Wat zal ik geven, mijn Heiland?
Spreek slechts, wat eist Gij van mij?
Al wat Uw ziel mag begeren
Offer 'k U gaarne en blij (gaarne en blij).
 
3 Wat zal ik geven, mijn Heiland?
'k Luister met vreugd naar Zijn stem.
Jezus wil 'k dienen en volgen,
'k Geef mij voor eeuwig aan Hem (eeuwig aan Hem).