337 - Iemand is biddend voor u
 
1 Voelt g' u gesterkt in de ure van smart?
Iemand is biddend voor u.
Dringt daar een zonnestraal diep in uw hart?
Iemand is biddend voor u.
Iemand is biddend, is biddend voor u.
 
Refrein Wordt soms uw ziele in droef'nis geleid?
God wekt een bidder die trouw voor u pleit.
Voelt gij Gods troost in verdrukking juist nu?
Weet dat daar iemand thans bidt voor u.
 
2 Bouw op uw Heiland in kommer en smart.
Iemand is biddend voor u.
God legt tot voorbęe de drang in het hart.
Iemand is biddend voor u.
Iemand is biddend, is biddend voor u.
 
3 Voelt ge u hulp'loos en ver van uw God?
Iemand is biddend voor u.
Vrienden gedenken in liefde uw lot.
Iemand is biddend voor u.
Iemand is biddend, is biddend voor u..
 
4 Eenzame werkers zien op naar omhoog,
Voelen hun Heer plots nabij.
Hoor, hoe zij fluist'ren, een traan in het oog:
Iemand is biddend voor mij.
Iemand is biddend, is biddend voor mij.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)