336 - Ik rust in U
 
(Het lied wordt voorafgegaan door een korte inleiding.)
 
1 Ik rust in U,
'k ben stil in U,
Want Gij doet heel het wonder.
Gij zet op d' ouden Adams nek de voet
En houdt hem onder.
Gij slaakt de keet'nen, breekt de boei,
Waarin ik lag gebonden.
Gij geeft m' Uw leven.
Ja, in U heb ik mijn heil gevonden.
Ik rust in U,
'k ben stil in U,
Ik word door U gedragen.
En doel nog slechts waarnaar ik streef:
Uw lieflijk welbehagen.