335 - Ja, ik volg U
 

Vers 1
As   Fm Des   As Edim  Besm Fm
A-men, Heiland, 'k wil----- U vol - gen,
Des As  Es7 As Es As   Es
Vol-gen waar Gij mij--- ook leidt.
 As Fism C7 Des  As Es   Edim Fm
Moeilijk mo-ge 't pad--- vaak we - zen,
   Es   As Es As6 Adim Bm   Es
't Straalt toch van Uw heer - lijkheid.
Refrein
Es Es7 Fm7   Es   As
Ja, ik volg U, ja, ik volg U,
 Fm Es  As Fm7 Es7 As  Es
Waar--- de weg ook he - nen leidt.
As   Des   As As7 Des
Ja, ik volg U, ja, ik volg U,
Es6 Edim  Fm  As   Des Es As
Op------ de weg naar d' eeu-wigheid.
Vers 2
Wat mij lokt, is niet beloning.
Wat mij lokt is liefde, Heer.
't Is het drinken uit de bronwel
Uwer liefde, telkens weer.
Vers 3
't Is het eten van de spijze,
Die Gij m' in U Zelf bereidt.
't Is het weten van de zoetheid
Uwer tegenwoordigheid.
Vers 4
Gij Zelf zijt het dien 'k begere,
Gij, mijn doelwit, einde, al!
Gij slechts zijt het, lieve Here,
In wien 'k ben en wezen zal.