335 - Ja, ik volg U
 
1 Amen, Heiland, 'k wil U volgen,
Volgen waar Gij mij ook leidt.
Moeilijk moge 't pad vaak wezen,
't Straalt toch van Uw heerlijkheid.
 
Refrein Ja, ik volg U, ja, ik volg U,
Waar de weg ook henen leidt.
Ja, ik volg U, ja, ik volg U,
Op de weg naar d' eeuwigheid.
 
2 Wat mij lokt, is niet beloning.
Wat mij lokt is liefde, Heer.
't Is het drinken uit de bronwel
Uwer liefde, telkens weer.
 
3 't Is het eten van de spijze,
Die Gij m' in U Zelf bereidt.
't Is het weten van de zoetheid
Uwer tegenwoordigheid.
 
4 Gij Zelf zijt het dien 'k begere,
Gij, mijn doelwit, einde, al!
Gij slechts zijt het, lieve Here,
In wien 'k ben en wezen zal.