334 - Verzekerdheid
 

Vers 1
 D  A    Bm Fism A7sus2 Fism A7 Fis Bm
Niets kan mij scheiden,  le - ven noch sterven,
Em6 D Em6  D    Bm     A
He-den noch toekomst, klove noch rots.
 D Fism7   G Fism   Fis7  Bm
Niets mij vervreemden, niets mij beroven
    D  Em6  Fism D  Fism Bm   A   D
Van 't hei - - lig erf-deel: de lief - - de Gods.
Vers 2
Niets doet mij weif'len, niets mij vertwijf'len,
Niets mij verdenken. De liefde Gods,
Van voor al' eeuwen, is zij gegrondvest
In Christus Jezus, de macht'ge Rots.
Vers 3
Niets kan verflauwen, niets kan doen tanen,
Niets kan ooit blussen, de liefde Gods.
God is mijn Burcht, en mijn zeer sterke Veste
In Christus Jezus, de eeuwige Rots.
Vers 4
Niets kan doen wank'len 't huis, dat ik bouwde,
't Huis mijns geloofs, op de eeuwige Rots.
't Huis is onwrikbaar gelijk zijn fundering:
In Christus Jezus, de liefde Gods.