333 - Zij ons harte altijd vrolijk
 
1 Zij ons harte altijd vrolijk,
Daar de Vader ons bemint,
Dankbaar mogen wij het weten,
Dat Hij zelf ons noemt Zijn kind.
 
Refrein Altijd vrolijk, altijd vrolijk,
Alle dagen zonneschijn.
Volle blijdschap is Gods gave.
Laat ons altijd vrolijk zijn.
 
2 God leidt ons aan Vaderhanden,
Helpt in strijd en in verdriet.
Zijn genade is de sterkte,
Die Hij elke dag ons biedt.
 
3 Als wij ons van Hem afwenden,
Wordt het duister in ons hart,
Onze gang is niet meer zeker,
En wij kennen enkel smart.
 
4 Maar de vromen zullen bloeien,
En hun pad is steeds verlicht.
Laat ons daarom Jezus dienen,
Wand'len voor Zijn aangezicht.