331 - Lofzang
 

Vers 1
Bes     F   Gm  Bes
Ge-loofd zij Jezus, onze Heer,
           F
De Koning van 't heelal (van 't gans heelal),
    Fdim Bes F  Bes F
De Schepper, vol van majesteit,
F7 Bes Besm F F7 Bes
Die is  en wezen zal (en wezen zal).
      F  Gm  Bes
Wij prijzen U, o Levenszon,
  D      D7 Gm  D Gm
Die satans duist're macht verwon.
   Edim          Bes
Gij stierft voor ons op 't kruis van Golgotha.
   Es Bes F7 Bes Es Bes
O Hal-le-lu - ja!--------
Refrein
Bes
Ge-na
   Verloste mij,
  F7
Verloste mij,
       Verloste mij,

Gena
   Zo vol en vrij,
      Bes
Zo vol en vrij,
        Zo vol en vrij.

Uw kost - baar   Bloed
    Uw kost-baar Bloed
       D7
Vergaf mijn schuld.

  Mijn   ziel  is nu,
Ver-gaf mijn schuld.    Mijn ziel is nu
       Gm
Met vree vervuld,
         Met vree vervuld.
Bes     Ges
Prijst Hem,
      Prijst Hem,
    Bes   F   Cm7 Bes    F7   Bes Es Bes
Prijst Hem  tot  in  eeu  -  wig  heid,
      Ja prijst Hem, prijst Hem tot in eeu-wigheid.
Vers 2
Ik zing van Jezus, Godes Zoon,
Die stierf voor ons aan 't kruis (voor ons aan 't kruis).
Hij baand' ons in Zijn liefd' en trouw
De weg naar 't Vaderhuis (naar 't Vaderhuis).
Ja ere zij Zijn Heil'ge Geest,
Die tot ons kwam op 't Pinksterfeest,
Ons hart vervulde met Zijn liefd' en kracht.
Hem zij al d' eer gebracht.
Vers 3
Geprezen zij de Zoon van God,
Die ons verlossing bracht (verlossing bracht),
De morgenster vol heerlijkheid,
Die straalt in donk're nacht (in donk're nacht).
Ja, ere zij het godd'lijk Lam,
Dat 's werelds zonden op Zich nam.
Wij buigen ons voor Jezus al tezaam,
Ja ere zij Zijn Naam.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)