331 - Lofzang
 
1 Geloofd zij Jezus, onze Heer,
De Koning van 't heelal (van 't gans heelal),
De Schepper, vol van majesteit,
Die is en wezen zal (en wezen zal).
Wij prijzen U, o Levenszon,
Die satans duist're macht verwon.
Gij stierft voor ons op 't kruis van Golgotha.
O Halleluja!
 
Refrein Gena
Verloste mij,
Verloste mij,
Verloste mij,
Gena
Zo vol en vrij,
Zo vol en vrij,
Zo vol en vrij.
Uw kostbaar Bloed
Uw kostbaar Bloed
Vergaf mijn schuld,
Vergaf mijn schuld.
Mijn ziel is nu
Mijn ziel is nu
Met vree vervuld,
Met vree vervuld.
Prijst Hem,
Prijst Hem,
Prijst Hem tot in eeuwigheid,
Ja prijst Hem, prijst Hem tot in eeuwigheid.
 
2 Ik zing van Jezus, Godes Zoon,
Die stierf voor ons aan 't kruis (voor ons aan 't kruis).
Hij baand' ons in Zijn liefd' en trouw
De weg naar 't Vaderhuis (naar 't Vaderhuis).
Ja ere zij Zijn Heil'ge Geest,
Die tot ons kwam op 't Pinksterfeest,
Ons hart vervulde met Zijn liefd' en kracht.
Hem zij al d' eer gebracht.
 
3 Geprezen zij de Zoon van God,
Die ons verlossing bracht (verlossing bracht),
De morgenster vol heerlijkheid,
Die straalt in donk're nacht (in donk're nacht).
Ja, ere zij het godd'lijk Lam,
Dat 's werelds zonden op Zich nam.
Wij buigen ons voor Jezus al tezaam,
Ja ere zij Zijn Naam.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)