330 - Is het niet wondervol?
 
1 Welk een genade voor mij!
't Bloed van mijn Heer kocht mij vrij,
Vrij van mijn zonden, smarten en wonden.
Welk een genade voor mij!
 
Refrein Is het niet wondervol,
Heerlijk en wondervol,
Dat Jezus stierf ook voor mij (ook voor mij)?
Ja het is wondervol,
Heerlijk en wondervol,
Dat Jezus stierf ook voor mij (ook voor mij)!
 
2 Liefde zo heilig en schoon,
Bood mij het kruis van Gods Zoon.
Hemelse vrede deelt Hij mij mede,
Liefde zo heilig en schoon.
 
3 'k Geef nu mijn leven aan Hem.
'k Luister alleen naar Zijn stem.
'k Wil Hem steeds volgen. Hij draagt mijn zorgen.
'k Geef nu mijn leven aan Hem.
 
4 Maak voor Uw komst mij bereid.
Sterk en bewaar mij altijd.
Kort is het leven, ons hier gegeven.
Maak tot Uw komst mij bereid.