329 - Als de avondschemering daalt
 

Vers 1
As                  Es7    As
Als de a-vond-scheem'ring daalt,
Als  de         a - vondscheem'ring daalt,
  Es        Es7   As
't Licht der zon niet langer straalt,
't Licht   der       zon   niet langer straalt,
                      Es7   As
Schouwt mijn oog aan 's hemels trans
Schouwt   mijn       oog aan 's he-mels trans
  Es7         As
'n Ster van wonderbare glans.
Refrein
Des
Leid       mij,
Leid mij door dit le-ven
As
Leid       mij,
Door de zandwoes-tijn.
    Bes7         Es Bes7 Es7
Laat Uw licht mijn leidsman zijn.
Laat Uw licht mijn leidsman zijn, ja zijn.
 As                Es7   As
Leid mij naar dat land zo rein,
Leid   mij       naar dat land zo rein,
Es7             As
Waar geen schaduw meer zal zijn.
Vers 2
Ster der hoop, o Heer, zijt Gij,
Ster   der         hoop, o Heer, zijt Gij,
Troostend licht in noodge-tij.
Troos - tend      licht in noodgetij.
Valt de scha-duw diep en zwaar,
Valt  de        scha-duw diep en zwaar,
'k Zie Uw schijnsel altijd daar.
Vers 3
Als de a-vond-scheem'ring daalt,
Als  de         a - vondscheem'ring daalt,
't Uur der schei-ding is be-paald,
't Uur   der       schei-ding is bepaald,
Licht mij met Uw glans dan bij
Licht   mij       met Uw glans dan bij
Op mijn pad naar d' overzij.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)