329 - Als de avondschemering daalt
 
1 Als de avondscheem'ring daalt,
't Licht der zon niet langer straalt,
Schouwt mijn oog aan 's hemels trans
'n Ster van wonderbare glans.
 
Refrein Leid mij,
Leid mij door dit leven
Leid mij,
Door de zandwoestijn.
Laat Uw licht mijn leidsman zijn.
Laat Uw licht mijn leidsman zijn, ja zijn.
Leid mij naar dat land zo rein,
Leid mij naar dat land zo rein,
Waar geen schaduw meer zal zijn.
 
2 Ster der hoop, o Heer, zijt Gij,
Troostend licht in noodgetij.
Valt de schaduw diep en zwaar,
'k Zie Uw schijnsel altijd daar.
 
3 Als de avondscheem'ring daalt,
't Uur der scheiding is bepaald,
Licht mij met Uw glans dan bij
Op mijn pad naar d' overzij.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang in het refrein. De tegenzang in de 3 coupletten maakt gebruik van dezelfde tekst als de hoofdzang.)