328 - Mijn wondervolle Vriend
 

Vers 1
  G                C       G
'k Vond vree wonderschoon, toen ik knielde bij 't kruis,
                D  A7 D
En een vreugd, onuitsprekelijk zoet,------
G           G7      C
In dat uur toen 'k Hem zag, mijn Verlosser en Vriend,
Am    G      D7      G
Die de schuld mijner ziel heeft geboet.
Refrein
G      G7
O, zalige vreugd,
    C
Die 't harte vervult,
    G                     D
Nu 'k weet: 't Bloed van Jezus verlost mij van schuld.
 D7   G      G7
Geen strijd meer of smart!
   C
Hij woont in mijn hart,
   G    D7     G
Mijn dierbare Heiland en Vriend.
Vers 2
O, vervul mij o Heer met Uw Heilige Geest.
Maak in droefheid mij lijdzaam en stil.
'k Leg mijn leven, mijn „al” in Uw dierbare hand.
Vorm, o Heiland, mij gans naar Uw wil.
Vers 3
Al mijn zonden zijn heen, ja, genageld aan 't kruis.
God de Vader gedenkt ze niet meer,
En het eng'lenkoor juicht: weer een zondaar gered,
Door 't genadevol Bloed van de Heer.
Vers 4
Daar 's geen andere weg dan mijn Jezus alleen,
Die mij leidt naar de hemelse troon.
Daar 's geen andere vriend, die zijn leven ooit gaf
Voor de zondaars, dan Jezus, Gods Zoon.