327 - Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij
 

Vers 1
F   Fdim F     Bes     F
In 't bang Gethsemané knielde Hij neer,
C7     F      G7     C
Jezus, Hij Lam van God, Koning en Heer.
 F Fdim  F         F7    Bes
Hij droeg mijn zonden in 't schuldeloos hart,
   Besm F       C7     F
Boette der wereld schuld in diepe smart.
Refrein
C7               F
Wie draagt mijn last   en  zor   -   gen,
Wie       draagt al mijn zor   -   gen,
Wie draagt mijn last?     Wie draagt mijn zor-gen en
 A      Dm  F7
Hoort mijn gebeên?---
Hoort mijn gebeên?---
Hoort mijn gebeên?---
Bes     Fdim     F    C7  F
Wie gaf Zijn le-ven voor zon-daars als wij?
Wie gaf Zijn le-ven voor zon-daars als wij?
Wie gaf Zijn le-ven?   Je -zus  al - leen gaf Zijn
       C  F C7  F
Nie-mand dan Je-zus al - leen.
Nie-mand dan Je-zus al - leen.
Le   -   ven  voor mij
Vers 2
O heilig Lam, voor mijn zonden geslacht,
Als Izaäk werd Gij ten offer gebracht,
Volgde gewillig als hij 's Vaders wil,
Boog U om onzentwil need'rig en stil.
Vers 3
Diep in mijn hart leeft Gij, o, Zoon van God.
'k Leg in Uw handen mijn toekomst en lot.
Niemand op aard' had mij lief zoals Gij.
Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is de tweede tegenzangpartij.)