327 - Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij
 
1 In 't bang Gethsemané knielde Hij neer,
Jezus, Hij Lam van God, Koning en Heer.
Hij droeg mijn zonden in 't schuldeloos hart,
Boette der wereld schuld in diepe smart.
 
Refrein Wie draagt mijn last en zorgen,
Wie draagt al mijn zorgen,
Wie draagt mijn last? Wie draagt mijn zorgen en
Hoort mijn gebeên?
Hoort mijn gebeên?
Hoort mijn gebeên?
Wie gaf Zijn leven voor zondaars als wij?
Wie gaf Zijn leven voor zondaars als wij?
Wie gaf Zijn leven? Jezus alleen gaf Zijn
Niemand dan Jezus alleen.
Niemand dan Jezus alleen.
Leven voor mij
 
2 O heilig Lam, voor mijn zonden geslacht,
Als Izaäk werd Gij ten offer gebracht,
Volgde gewillig als hij 's Vaders wil,
Boog U om onzentwil need'rig en stil.
 
3 Diep in mijn hart leeft Gij, o, Zoon van God.
'k Leg in Uw handen mijn toekomst en lot.
Niemand op aard' had mij lief zoals Gij.
Jezus alleen gaf Zijn leven voor mij.
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.
De in groen vermelde tekst is de tweede tegenzangpartij.)