326 - Kies een moment voor gebed
 
1 Gaat gij gebukt onder zorgen en leed?
En is er, die al uw droefenis weet,
Die kan verlossen uw voet uit het net,
Kies een moment voor een innig gebed.
 
Refrein Kom met uw tranen en kom met uw leed,
Daar is een God, die u nimmer vergeet,
Waar niemand helpt, is 't Jezus die redt,
Kies een moment voor een innig gebed.
 
2 Onder verdrukking is Hij steeds nabij,
O, welk een Trooster en Heiland is Hij,
Die op uw smart en bekommernis let,
Kies een moment voor een innig gebed.
 
3 Zonder u af van 't gedruis om u heen,
Spreek in uw kamer met Jezus alleen,
Stort voor Hem uit al uw moeite en pijn,
Hij wil uw redder en uithelper zijn.