325 - Iedere bede vindt verhoring
 

Vers 1
 G      G+    G
Ied're bede vindt ver-ho-ring,
 D         D7  G
Blijf vertrouwen op Gods Woord.
 C       Am  C    G
Eer g' uw nood legt aan Zijn harte,
 A7           D
Heeft uw God uw be verhoord.
Refrein
 G      Gdim7 G    Am7  C G
Voor     de heil'-ge Naam van Jezus,
Voor de heil'-ge Naam   van   Jezus,
 D7  D               G
Opent zich      des he - mels poort.
      Opent zich   des    he - mels poort.
   D7  G          G7      C
Wees verblijd,        kind van Gods liefde,
        Wees verblijd, kind van Gods liefde,
   G         D7    G
Uw gebed     wordt vast verhoord.
     Uw gebed wordt vast verhoord.
Vers 2
Ied're bede vindt verhoring,
God de Vader kent uw nood.
Hij alleen kan uitkomst geven,
Geen ellende is Hem te groot.
Vers 3
Ied're bede vindt verhoring,
Elk gebed naar 's Vaders wil.
Pleit oprecht op Zijn beloften,
Wacht Zijn antwoord, need'rig stil.
Vers 4
Ied're bede wordt beantwoord,
In de weg die God ons leidt.
Leg uw leven in Zijn handen,
Hij geeft antwoord op Zijn tijd.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)