325 - Iedere bede vindt verhoring
 
1 Ied're bede vindt verhoring,
Blijf vertrouwen op Gods Woord.
Eer g' uw nood legt aan Zijn harte,
Heeft uw God uw be verhoord.
 
Refrein Voor de heil'ge Naam van Jezus,
Opent zich des hemels poort.
Wees verblijd, kind van Gods liefde,
Uw gebed wordt vast verhoord.
 
2 Ied're bede vindt verhoring,
God de Vader kent uw nood.
Hij alleen kan uitkomst geven,
Geen ellende is Hem te groot.
 
3 Ied're bede vindt verhoring,
Elk gebed naar 's Vaders wil.
Pleit oprecht op Zijn beloften,
Wacht Zijn antwoord, need'rig stil.
 
4 Ied're bede wordt beantwoord,
In de weg die God ons leidt.
Leg uw leven in Zijn handen,
Hij geeft antwoord op Zijn tijd.
 
(De tegenzang in het refrein maakt gebruik van dezelfde tekst als de hoofdzang.)