324 - Geloofsvertrouwen
 

Vers 1
  F          C7
'k Kom tot U, o dierb're Heiland,
         F
Met mijn nood en levenssmart,
         F7    Bes Besm
Wond're Trooster vol ge - na - de,
 F    C7        F
Gij, die heelt 't gebroken hart.
Refrein
F             C7
Op Uw Woord is 't dat ik pleit,
           F
Gij geeft uitkomst t' allen tijd,
  F7             Bes Besm
't Woord van God blijft „ja en a - men”,
 F     C7   F
Tot in alle eeuwigheid.
Vers 2
Nooit vergeefs bouw ik op Jezus,
In mijn zorgen en verdriet.
Hoe de stormwind ook mag woeden,
Zijn beloften falen niet.
Vers 3
Roos van Saron, vul mijn ziele,
Met Uw wonderzoete geur,
Uw beloften vol genade,
Stellen nimmer ons teleur.
Vers 4
Wat gij spreekt, gaat in vervulling,
Trouwe Hoorder van 't gebed,
Eeuwig zal 'k Uw liefde prijzen,
Die mij, zondaar, heeft gered.