324 - Geloofsvertrouwen
 
1 'k Kom tot U, o dierb're Heiland,
Met mijn nood en levenssmart,
Wond're Trooster vol genade,
Gij, die heelt 't gebroken hart.
 
Refrein Op Uw Woord is 't dat ik pleit,
Gij geeft uitkomst t' allen tijd,
't Woord van God blijft „ja en amen”,
Tot in alle eeuwigheid.
 
2 Nooit vergeefs bouw ik op Jezus,
In mijn zorgen en verdriet.
Hoe de stormwind ook mag woeden,
Zijn beloften falen niet.
 
3 Roos van Saron, vul mijn ziele,
Met Uw wonderzoete geur,
Uw beloften vol genade,
Stellen nimmer ons teleur.
 
4 Wat gij spreekt, gaat in vervulling,
Trouwe Hoorder van 't gebed,
Eeuwig zal 'k Uw liefde prijzen,
Die mij, zondaar, heeft gered.