323 - Looft de Heer!
 
1 O, laat steeds uw hart vol glorie zijn,
Looft de Heer, geeft Hem eer!
De lofprijs houdt geest en ziele rein,
O, looft de Heer!
De juichtoon verwarmt het koude hart,
Verdrijft ied're storm en levenssmart,
Bevrijdt de ziel van schrik verward,
O, looft de Heer!
 
Refrein O halleluja looft de Heer,
Prijst de Heer, geeft Hem eer!
Ja knielt aanbiddend voor Hem neer,
O, looft de Heer!
O, looft, o looft de Heer!
 
2 Geen duistere macht kan ooit bestaan,
Looft de Heer, geeft Hem eer!
Wanneer hier Gods kind'ren juichen gaan,
O, looft de Heer!
Dan zingen teza‚m Gods heil'gen mee
Met 't engelenkoor aan de glazen zee,
Een lied van liefde, heil en vree,
O, looft de Heer!
 
3 Al drukt u de nood ook nog zo bang,
Looft de Heer, geeft Hem eer!
Houdt vast aan uw God, uw leven lang,
O, looft de Heer!
O halleluja, Hij is mijn al,
Die was en die is en komen zal,
De Koning van het gans heelal,
O, looft de Heer!
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)