322 - De Heer is mijn Herder
 

Vers 1
F    C7    F Bes F  C  F
De Heer is mijn Herder en geen ding
   G     G7    C
Ontbreekt mij naar Zijn wil.
 F     C7 F  C  C7 F C7 F C7 F
Hij schenkt--- mij rust--- in gra - zig land,
   Bes    F  C  F
Aan waat'ren klaar en stil.
Vers 2
Hij is het, die mijn ziel verkwikt,
En die mijn schreden leidt
In rechte sporen, om de eer
Zijns Naams in eeuwigheid.
Vers 3
Al ga ik door een duister dal,
Ik vrees geen kwaad, want Gij
Zijt altijd met mij en Uw stok
En staf vertroosten mij.
Vers 4
Gij zijt het, die mijn dis bereidt
Voor 't oog van wie mij krenkt;
Die zalft mijn hoofd en mij een kelk
Tot overvloeiens schenkt.
Vers 5
Zo zullen heil en goedheid groot
Mij volgen dag aan dag.
En ik verkeer in 's Heren huis,
Waar 'k eeuwig wonen mag.