321 - Toewijding
 

Vers 1
Bes              Es
Spreek slechts Heer en ik wil volgen.
     C7       F F7
Gans mijn leven schenk ik U.---
Bes         Es
Voor Uw altaar neergebogen,
      Bes   F7  Bes
Breng 'k mijzelf ten offer nu.
    Es       Bes
Al mijn zonden, zorgen, wensen,
     C  C7  F  F7
Gans mijn oude eigen ik,---
  Bes         Es
'k Leg het alles op Uw altaar,
Es    Bes  F7  Bes
Heiland, in dit o-genblik.
Vers 2
Laat het vuur des Heil'gen Geestes
't al verteren, o mijn God.
Doe slechts door gena mij leven.
U betrouw ik gans mijn lot.
U wil 'k dienen, U behagen,
O, Gij Koning van mijn hart.
Niets kan mij van U ooit scheiden,
Vriend noch vijand, vreugd noch smart.
Vers 3
'k Heb U lief, o, dierb're Jezus.
Vul mij gans met Uwe Geest.
Eeuwig ben 'k met U verbonden,
Jezus, die mijn ziel geneest.
Jezus, bron van alle leven,
Waar mijn moede ziel naar dorst,
Jezus, Naam van eeuw'ge glorie,
'k Wijd m' U toe, o Vredevorst.