319 - O, rijkdom van Gods Evangelie
 

Vers 1
E          B7 E Asus2 A
O, rijkdom van Gods E-van-ge - lie,
  B7   Cism B7 E B7  E
O, Woord van ge - na-de en macht,
         B7  E Asus2  A
O, werk van volkomen ver-los - sing,
  B7  Cism B7 E  B7  E
Dat Jezus mijn Heiland volbracht.
Refrein
E A             E
Geloof het, vertrouw op Zijn liefde,
B Cim7  Fis B   Fis7 B  B7
Ge-na-de zo peilloos en vrij!---
  E       B7  E Asus2 A
O, dank nu voor Jezus' ver-los-sing.
  B    Cism E Cism B7  E
Zij is toch voor u en voor mij.
Vers 2
Hij daalde voor ons uit de hemel,
Verliet daar die zalen vol pracht,
Om ons in Zijn armen te sluiten,
Te breken satanische macht.
Vers 3
O, wie is vermoeid en beladen?
Komt allen tot Jezus, uw Heer!
Voor u is aan 't kruis Hij gestorven.
Aanschouw Hem en twijfel niet meer.
Vers 4
Geen ander dan Jezus kan helpen.
Geen ander kan redden dan Hij.
Ik kom, o mijn Jezus, mijn Heiland.
Ik dank U, 't was alles voor mij.