319 - O, rijkdom van Gods Evangelie
 
1 O, rijkdom van Gods Evangelie,
O, Woord van genade en macht,
O, werk van volkomen verlossing,
Dat Jezus mijn Heiland volbracht.
 
Refrein Geloof het, vertrouw op Zijn liefde,
Genade zo peilloos en vrij!
O, dank nu voor Jezus' verlossing.
Zij is toch voor u en voor mij.
 
2 Hij daalde voor ons uit de hemel,
Verliet daar die zalen vol pracht,
Om ons in Zijn armen te sluiten,
Te breken satanische macht.
 
3 O, wie is vermoeid en beladen?
Komt allen tot Jezus, uw Heer!
Voor u is aan 't kruis Hij gestorven.
Aanschouw Hem en twijfel niet meer.
 
4 Geen ander dan Jezus kan helpen.
Geen ander kan redden dan Hij.
Ik kom, o mijn Jezus, mijn Heiland.
Ik dank U, 't was alles voor mij.