318 - Zie omhoog naar Jezus
 

Vers 1
 F C7sus4 F  Bes C Dm
Zie om - hoog naar Jezus.
Bes     F  C F
Hart, wees toch gerust.
Dm  A7 Dm C  F  Dm
Hij, die al-le leed droeg,
 Am  E7 Am  Em7 Am  C7
Geeft u vreed' en rust.---
 F  Bes F Cisdim Dm C
Hij droeg al uw  pijnen,
 Dm Em7 Dm6 G7  C
Boette al uw schuld.
 F C7sus4 F  Bes F Bes
Zie om - hoog naar Jezus.
Gm      C C7   F
Hij heeft 't al--- vervuld.
Vers 2
Zie omhoog naar Jezus,
Midden in de strijd.
Is het soms zo moeilijk?
Hij helpt toch altijd.
Is de vijand machtig?
En uw kracht maar klein?
Zie omhoog naar Jezus.
Hij zal redder zijn.
Vers 3
Zie omhoog naar Jezus,
Als de hemel blinkt.
Juist in diepste rust vaak
Satans lach weerklinkt.
Aardse vreugden sterven
Als het avondrood.
Zie omhoog naar Jezus,
Helper in de nood.
Vers 4
Zie omhoog naar Jezus
In de zwartste nacht,
Want aan Jezus' voeten,
Vindt ge rust en kracht.
Hoor, Hij roept zo dringend:
„Alles is bereid!”
Zie omhoog naar Jezus.
Volg Hem toch altijd.
Vers 5
Eens zal 't heerlijk klinken,
Daar in 's hemels zaal.
Dan zult gij ook zingen
Bij het bruiloftsmaal.
En bij alle vreugde
Die daar is bereid,
Zien we op naar Jezus
Tot in eeuwigheid.