317 - Ik zie vol verbazing
 

Vers 1
Bes     F Bes F7 Bes Cm Gm
Ik zie, vol ver-ba-zing en vreugde
Bes Es Cm F  Gm   Es Bes
De peillo-ze liefde van God.
  F7 Bes  F  Bes F7 Bes Fsus4 F Gm
'k Beluister de boodschap van vre  - de.
Bes Es    Bes  Cm7    F  Bes
Hoe heerlijk schoon wordt dan mijn lot.
Refrein
Bes  Es          Bes
Zijn kruis bedekt al mijn schuld.
   Es          Bes
Zijn Bloed maakt smetteloos rein.
 F7 Bes Es  Bes Cm  D7   Es
Mijn wil hoort ge-heel aan mijn God.
   Bes     F    Bes
'k Verlang om van Jezus te zijn.
Vers 2
Hoe lang heb ik moeizaam gestreden,
Gezucht onder zonde en smart,
Maar waar Hij mij nu heeft gevonden,
Daar stroomde Zijn vreed' in mijn hart.
Vers 3
Zacht heeft toen Zijn hand mij gegrepen.
Hij sprak: „O, mijn kind, kom tot Mij.”
Ik raakte de zoom van Zijn kleed aan.
Zijn kracht maakte eeuwig mij vrij.
Vers 4
Naast mij staat de Koning des vredes.
Zijn blik rust zo stralend op mij.
O, hoor Zijn gezegende woorden:
Verlossing voor u en voor mij.