317 - Ik zie vol verbazing
 
1 Ik zie, vol verbazing en vreugde
De peilloze liefde van God.
'k Beluister de boodschap van vrede.
Hoe heerlijk schoon wordt dan mijn lot.
 
Refrein Zijn kruis bedekt al mijn schuld.
Zijn Bloed maakt smetteloos rein.
Mijn wil hoort geheel aan mijn God.
'k Verlang om van Jezus te zijn.
 
2 Hoe lang heb ik moeizaam gestreden,
Gezucht onder zonde en smart,
Maar waar Hij mij nu heeft gevonden,
Daar stroomde Zijn vreed' in mijn hart.
 
3 Zacht heeft toen Zijn hand mij gegrepen.
Hij sprak: „O, mijn kind, kom tot Mij.”
Ik raakte de zoom van Zijn kleed aan.
Zijn kracht maakte eeuwig mij vrij.
 
4 Naast mij staat de Koning des vredes.
Zijn blik rust zo stralend op mij.
O, hoor Zijn gezegende woorden:
Verlossing voor u en voor mij.