316 - Zijn hand van liefde
 
1 Daar is een hand, zo schoon en rein,
Die legt zich op mijn hartepijn.
In uren van de diepste smart
Voel ik die druk zacht op mijn hart.
 
Refrein 't Is Jezus' hand, doorboord voor mij,
Die redd' uit satans slavernij,
Mijn zonden dekte en mijn schand'.
Die hand vol liefd' is Jezus' hand.
 
2 Die hand voert mij door 't leven heen,
Beschut mijn voet voor ied're steen.
Zij leidt mij langs het smalle pad,
Tot 'k inga in de gouden stad.
 
3 Die hand werd eenmaal zwaar verwond.
Doornageld werd zij voor mijn zond'.
O Jezus, Midd'laar vol gena,
Gij droegt mijn schuld op Golgotha.