315 - Zo wondervol
 

Vers 1
As
Wij hebben een machtige Redder
 As7 Des             As
Voor li-chaam, voor ziel en voor geest.
   Es
Zo'n Helper vol kracht,
 Fm    As
Genade en macht,
  Bes    Bes7   Es
Is nimmer op aarde geweest.
Refrein
As      Des     As       Es  Es7
Zo wondervol, zo wondervol is Zijn liefdemacht!---
As As7    Besm Des    As     Es Es7  As
Zo wondervol, zo wondervol is Zijn verlossingskracht!
Vers 2
Als mensenzoon kwam Hij op aarde,
En droeg onze zonden en schuld.
Hij maakte ons vrij.
Het oud' is voorbij,
Want Hij heeft de wet gans vervuld.
Vers 3
Mijn Jezus is immer dezelfde.
Hij maakt nog de kranken gezond.
O, vlucht aan Zijn hart.
Hij lenigt uw smart,
Geneest uwe krankheên terstond.
Vers 4
Zijn striemen zijn onze genezing.
Zijn Bloed overwon satans macht.
Geloof in Hem nu!
Hij stierf ook voor u,
En maakt u gezond door Zijn kracht.
Vers 5
Hij is een volkomen Verlosser.
O, treurende zielen, schep moed.
Hij kent al uw leed.
Raak aan nu Zijn kleed.
Vertrouw op Zijn wondervol Bloed.