315 - Zo wondervol
 
1 Wij hebben een machtige Redder
Voor lichaam, voor ziel en voor geest.
Zo'n Helper vol kracht,
Genade en macht,
Is nimmer op aarde geweest.
 
Refrein Zo wondervol, zo wondervol is Zijn liefdemacht!
Zo wondervol, zo wondervol is Zijn verlossingskracht!
 
2 Als mensenzoon kwam Hij op aarde,
En droeg onze zonden en schuld.
Hij maakte ons vrij.
Het oud' is voorbij,
Want Hij heeft de wet gans vervuld.
 
3 Mijn Jezus is immer dezelfde.
Hij maakt nog de kranken gezond.
O, vlucht aan Zijn hart.
Hij lenigt uw smart,
Geneest uwe krankheên terstond.
 
4 Zijn striemen zijn onze genezing.
Zijn Bloed overwon satans macht.
Geloof in Hem nu!
Hij stierf ook voor u,
En maakt u gezond door Zijn kracht.
 
5 Hij is een volkomen Verlosser.
O, treurende zielen, schep moed.
Hij kent al uw leed.
Raak aan nu Zijn kleed.
Vertrouw op Zijn wondervol Bloed.