314 - Ontwaakt!
 
1 Ontwaakt, gij die slaapt,
En staat op uit de doden,
En Christus, uw licht,
Gaat ten leven u op.
Schudt de windselen af
En komt tot Hem gevloden.
Uit het duistere graf
Richt Zijn liefde u op.
 
2 Ontwaakt, gij die slaapt,
En staat op uit de doden,
En Christus, uw Heer,
Biedt Zijn leiding u aan!
Schudt de windselen af.
Laat niet langer u noden,
De weg die omhoog leidt,
Met Hem te gaan.
 
3 Ontwaakt, gij die slaapt,
En staat op uit de doden,
En Christus, uw Heiland,
Brengt veilig u thuis.
Schudt de windselen af
En volbrengt Zijn geboden.
Aan 't einde der loopbaan
Wacht kroon u voor kruis.