312 - Luister, mijn ziel
 

Vers 1
 E B7     E  B7  Cism    Fism E B
Luister, mijn ziel,--- de eng'len zingen teder,
 E     A E  B7    E Fism B
Van groene velden, waat'ren blauw en rein.
 E   Fism  E  B7   Cism      Fis B
Hoe lieflijk klinkt--- hun lied van d' eeuw'ge vrede,
 E B  Fis7 B   E Cism B  Fis7 B
Wanneer geen zonde meer of vloek zal zijn.
Refrein
 B7     E    A B7  Cism
Eng'len van Jezus, heilig en goed,
 A B7   E  A  Fism E  B7    E
Zingen de pelgrims een blijde welkomstgroet.
Vers 2
Luister, mijn ziel, de eng'len zingen teder.
Kom, droevig hart, uw Meester roept u nu.
Laat los uw zonden, Jezus schenkt nieuw leven.
't Schoon evangelie brengt verlossing u.
Vers 3
Ver, ver in 't rond klinkt Jezus' stem en bede,
Tot zwaar belaad'nen, zondaars diep in nood:
„Komt, komt tot Mij, bij Mij is rust en vrede,
Volle verlossing van de zond' en dood.”
Vers 4
Luister mijn ziel, de eng'len zingen teder,
Van Jezus' liefde voor 't verdwaalde kind.
Grijp nu Zijn hand, Hij reinigt u van zonden.
Niemand dan Jezus, die zo teer u mint.