312 - Luister, mijn ziel
 
1 Luister, mijn ziel, de eng'len zingen teder,
Van groene velden, waat'ren blauw en rein.
Hoe lieflijk klinkt hun lied van d' eeuw'ge vrede,
Wanneer geen zonde meer of vloek zal zijn.
 
Refrein Eng'len van Jezus, heilig en goed,
Zingen de pelgrims een blijde welkomstgroet.
 
2 Luister, mijn ziel, de eng'len zingen teder.
Kom, droevig hart, uw Meester roept u nu.
Laat los uw zonden, Jezus schenkt nieuw leven.
't Schoon evangelie brengt verlossing u.
 
3 Ver, ver in 't rond klinkt Jezus' stem en bede,
Tot zwaar belaad'nen, zondaars diep in nood:
„Komt, komt tot Mij, bij Mij is rust en vrede,
Volle verlossing van de zond' en dood.”
 
4 Luister mijn ziel, de eng'len zingen teder,
Van Jezus' liefde voor 't verdwaalde kind.
Grijp nu Zijn hand, Hij reinigt u van zonden.
Niemand dan Jezus, die zo teer u mint.