310 - God is de Liefde
 
1 God is de Liefde, Hij wou mij redden,
God is de Liefde. Hij zocht ook mij.
 
Refrein 'k Wil zingen telkens weer:
God is de Liefde.
God is de Liefde.
Hij zocht ook mij.
 
2 Ik was gevangen in zondebanden.
Ik was gevangen en machteloos.
 
3 Ik lag gevangen in 's bozen netten,
In zwarte doodsnacht, der zonde loon.
 
4 Toen zond Hij Jezus, die lieve Heiland.
Toen zond Hij Jezus, en ik werd vrij.
 
5 Jezus, mijn Heiland, gaf zich ten offer.
Jezus, mijn Heiland, droeg al mijn schuld.
 
6 Gij heelt, o Liefde, al mijn ellende.
Gij troost m' o Liefde, in 't diepste leed.
 
7 Gij stort Uw vrede in onze zielen,
Vervult met blijdschap ons zuchtend hart.
 
8 U wil ik prijzen, o eeuw'ge Liefde!
U wil ik loven mijn leven lang.