309 - Ik ben door de wereld getrokken
 
1 Ik ben door de wereld getrokken,
En de wereld is schoon en groot,
En toch trekt mij mijn verlangen,
Ver weg van de aardse nood.
 
2 Ik heb naar de mensen gekeken,
En zij zoeken en laat en vroeg.
Zij werken, zij komen en gaan weer.
Hun leven is bitter gezwoeg.
 
3 Zij zoeken wat ze niet vinden,
In liefde, geluk en eer,
En keren beladen met zonden,
En onbevredigd weer.
 
4 Toch is er een ruste te vinden,
voor het arme, vermoeide hart.
Zegt het luide in alle landen:
Hier wordt gestild alle smart.
 
5 Er wordt een rust gevonden,
Voor allen, hoe ver men ook ga,
In het Godslam en in Zijn wonden,
Aan 't kruis van Golgotha.