308 - O, blijde dag
 

Vers 1
  As         Des
'k Doold' eens rond in zond' en droefenis.
   Es7          As
Geen sterre straalde op mijn pad.
          Des
Toen kwam En vol liefd' en tederheid,
  Es7           As
En heeft mijn zwakke hand gevat.
Refrein
 As
Blijde dag (blijde dag), blijde dag (blijde dag)!,
     Es      Es7  As  Asdim   As
Toen ik wist dat Jezus had vergeven al mijn schuld.

O, blijde dag (blijde dag), blijde dag (blijde dag)!,
Des    As        Es7   As
Toen Gods Geest mijn harte heeft vervuld.
Vers 2
„Kom tot Mij”, zo sprak Zijn dierb're stem.
„Ik ken uw droefheid en geween.
't Bloed des kruises wast uw harte rein.
Ik zend geen arme zondaar heen.”
Vers 3
'k Ben verlost door 't Bloed van Golgotha,
En 'k zing verheugd tot Jezus' eer.
't Duister week voor 't gouden zonnelicht,
En 'k kniel aan Jezus' voeten neer.