307 - Volkomen verlossing
 

Vers 1
 G
Verlost! Verlost, door 't heilig Bloed van Jezus.
   D   A7  D
Hij stierf voor mij en boette mijne schuld.
   G
Zijn lichaam droeg mijn zonden en mijn krankheên.
   Am  E    Am        G D7 G
Hij heeft aan 't kruis de wet voor ons vervuld.
Refrein
 G           D7
Verlost! Verlost! Mijn har-te zingt van vreugde.
         Ver- lost!
            G
Verlost! Verlost! Van ied're satans macht.
                   G7 C
'k Wijd ziel en lichaam aan Uw dienst, o Heiland,
    G Gdim G    Dsus4   D7  G
Tot 'k U aanschouw in 't he-mels vaderland.
Vers 2
Verlost! Verlost! Gezegend zijn Uw wegen,
Die eens mij voerden tot Uw kruis, vol kracht,
Waar 'k heling vond, vergeving van mijn zonden,
Waar 'k hoord' Uw stem, die sprak: „Het is volbracht”.
Vers 3
O, prijst de Heer! In moeite en beproeving,
Ga 'k moedig voort, vertrouwend op mijn Heer.
Hem, die 't rantsoen eens met Zijn Bloed betaalde,
Zij tot in eeuwigheid de lof en eer.
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)