Glorieklokken 306 - Hij komt in glorie

Vers 1

F           Bes F
O, luister naar de wond're tijding:
  Bes       F
Hij komt straks met glorie.
               Bes  F
Geen nacht zal dan meer zijn, noch scheiding.
Cdim C        G7 C
Hij komt straks als uwe Vorst.

Refrein

 C      F
Verkondig de tijding!
  C7    C7        F
Doe aan het kleed van heil en glorie!
  C     F   D7
Uw Koning zal komen,---
   Gm       C7    F
Voor immer met Zijn heil'gen saam!

Vers 2

Laat 't wachtend hart niet moede worden.
Hij komt straks met glorie.
Laat u met 's Heren kracht omgorden.
Hij komt straks als uwe Vorst.

Vers 3

Volhard dan in 't gebed, gelovend.
Hij komt straks met glorie.
Volbreng uw taak voor Hem, steeds lovend.
Hij komt straks als uwe Vorst.

Glorieklokken 306 - Hij komt in glorie

Vers 4

Maak 't harte los van 't aards geneugte.
Hij komt straks met glorie.
Zijn wil te doen zij slechts uw vreugde.
Hij komt straks als uwe Vorst.

Vers 5

Gods kind'ren zullen opwaarts stijgen,
Als Hij komt in glorie,
Maar d' and'ren droevig achterblijven.
Hij komt straks als uwe Vorst.

Vers 6

Dat wij ons voor Zijn komst bereiden,
Want Hij komt in glorie,
Tezamen Hem ons loflied wijden:
O, glorie voor onze Vorst!