306 - Hij komt in glorie
 
1 O, luister naar de wond're tijding:
Hij komt straks met glorie.
Geen nacht zal dan meer zijn, noch scheiding.
Hij komt straks als uwe Vorst.
 
Refrein Verkondig de tijding!
Doe aan het kleed van heil en glorie!
Uw Koning zal komen,
Voor immer met Zijn heil'gen saam!
 
2 Laat 't wachtend hart niet moede worden.
Hij komt straks met glorie.
Laat u met 's Heren kracht omgorden.
Hij komt straks als uwe Vorst.
 
3 Volhard dan in 't gebed, gelovend.
Hij komt straks met glorie.
Volbreng uw taak voor Hem, steeds lovend.
Hij komt straks als uwe Vorst.
 
4 Maak 't harte los van 't aards geneugte.
Hij komt straks met glorie.
Zijn wil te doen zij slechts uw vreugde.
Hij komt straks als uwe Vorst.
 
5 Gods kind'ren zullen opwaarts stijgen,
Als Hij komt in glorie,
Maar d' and'ren droevig achterblijven.
Hij komt straks als uwe Vorst.
 
6 Dat wij ons voor Zijn komst bereiden,
Want Hij komt in glorie,
Tezamen Hem ons loflied wijden:
O, glorie voor onze Vorst!