305 - Zijt gij gereed om in te gaan?
 

Vers 1
Bes
Donk're wolken overschaduwen de aarde.
       Es              Bes
't Godd'lijk oordeel breekt zich welhaast baan (welhaast baan),
                      Cm Es
En de deur der bruiloftszaal wordt straks gesloten.
      F    F7      Bes  Es  Bes
Zijt g' o ziel, gereed om in te gaan (in te gaan)?
Refrein
Bes   Es            Bes
Je-zus komt     straks tot de zijnen,
    Je-zus komt straks tot de zijnen, tot de zijnen,
     F       Bes F  Bes
En Zijn hand zal drogen ied're traan (ied're traan).
     Es             Bes
Stel niet uit, maar geef uw hart aan Je-zus (ja aan Jezus).
      F    F7      Bes  Es  Bes
Zijt g' o ziel, bereid om in te gaan (in te gaan)?
Vers 2
Nog een korte wijl en onze Heer zal komen.
't Middernachtlijk uur breekt weldra aan (weldra aan).
Zult ge bij hen zijn, die in de Heer geloven?
Zijt g' o ziel, bereid om in te gaan (in te gaan)?
Vers 3
Als uw lamp niet is gevuld met heil'ge olie,
Zult ge straks in 't duister buiten staan (buiten staan).
Is uw kleed in Jezus' Bloed wel rein gewassen?
Zijt g' o ziel, bereid om in te gaan (in te gaan)?
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)