305 - Zijt gij gereed om in te gaan?
 
1 Donk're wolken overschaduwen de aarde.
't Godd'lijk oordeel breekt
zich welhaast baan (welhaast baan),
En de deur der bruiloftszaal wordt straks gesloten.
Zijt g' o ziel, gereed om in te gaan (in te gaan)?
 
Refrein Jezus komt straks tot de zijnen,
Jezus komt straks tot de zijnen, tot de zijnen,
En Zijn hand zal drogen ied're traan (ied're traan).
Stel niet uit, maar geef uw hart aan Jezus (ja aan Jezus).
Zijt g' o ziel, bereid om in te gaan (in te gaan)?
 
2 Nog een korte wijl en onze Heer zal komen.
't Middernachtlijk uur breekt weldra aan (weldra aan).
Zult ge bij hen zijn, die in de Heer geloven?
Zijt g' o ziel, bereid om in te gaan (in te gaan)?
 
3 Als uw lamp niet is gevuld met heil'ge olie,
Zult ge straks in 't duister buiten staan (buiten staan).
Is uw kleed in Jezus' Bloed wel rein gewassen?
Zijt g' o ziel, bereid om in te gaan (in te gaan)?
 
(De in rood vermelde tekst is de tekst van de tegenzang.)