304 - Van aangezicht tot aangezicht
 

Vers 1
Bes           F7sus4 F7
Eens zal ik mijn Heer ont-moe - ten,
            Bes
Zien Zijn aangezicht zo rein!
            Cm Es
Juichend zal ik Hem begroeten,
Besdim   Bes  F7   Bes
 En voor eeuwig met Hem zijn.
Refrein
F7         Bes
Als de dageraad zal gloren,
F   C7       F7
Na de nacht vol duisternis,
Bes           Cm Es
Dan zal ik mijn Heer aanschouwen,
 Besdim  Bes   F7   Bes
'k Zal Hem zien gelijk Hij is.
Vers 2
Naar die ure smacht mijn harte,
Dierb're Heiland, Bruidegom,
O, Uw bruid wacht U met smarte,
Here Jezus, kom, o kom!
Vers 3
'k Zal mijn Koning zien in schoonheid,
In een vergelegen land,
Waar de groene palmen ruisen,
Aan het blanke, stille strand.
Vers 4
Jezus, leven van mijn leven,
Bron van kracht en zaligheid,
Eenmaal zal 'k, met U verenigd,
Leven tot in eeuwigheid.