304 - Van aangezicht tot aangezicht
 
1 Eens zal ik mijn Heer ontmoeten,
Zien Zijn aangezicht zo rein!
Juichend zal ik Hem begroeten,
En voor eeuwig met Hem zijn.
 
Refrein Als de dageraad zal gloren,
Na de nacht vol duisternis,
Dan zal ik mijn Heer aanschouwen,
'k Zal Hem zien gelijk Hij is.
 
2 Naar die ure smacht mijn harte,
Dierb're Heiland, Bruidegom,
O, Uw bruid wacht U met smarte,
Here Jezus, kom, o kom!
 
3 'k Zal mijn Koning zien in schoonheid,
In een vergelegen land,
Waar de groene palmen ruisen,
Aan het blanke, stille strand.
 
4 Jezus, leven van mijn leven,
Bron van kracht en zaligheid,
Eenmaal zal 'k, met U verenigd,
Leven tot in eeuwigheid.