303 - Wij drinken van het levend water
 
1 Wij drinken van het levend water,
En knielen bij de bron,
Beschaduwd door de groene palmen,
Voor al te felle zon.
 
Refrein Wij drinken van het levend water,
Drinken van het levend water,
Drinken van het levend water
Uit de ware levensbron.
 
2 Het immer vloeiend levend water
Versterkt ons op de reis,
Zodat wij Jezus kunnen zingen,
Met lof en dank en prijs.
 
3 O, heil'ge bron van levend water,
Gij zijt ons enig al,
Mijn God, die immer was dezelfde,
Die is en wezen zal.
 
4 Gij held're stroom van levend water,
Doorzichtig als kristal,
O, drenk ons met uw liefdegolven
Op bergtop en in dal.