Glorieklokken 302 - Geest des Vaders

Vers 1

 F        C     F       C   G7  C
Geest des Vaders, wil al 't dorre drenken met Uw hemeldauw.
C7   F   C7   F F7 Bes F7  Bes Gm G C7  F
Wil verkwikken met Uw zegen wat van droogte kwijnen zou.

Vers 2

Geest des Vaders, doe Uw adem waaien over 't dodenveld.
Wek het leven in de zielen, die de dood nog houdt omkneld.

Vers 3

Heilig vuur, blaas Uwe vlammen aan tot zulk een helle gloed,
Dat het alle mensenharten warmen, lout'ren, heil'gen moet.

Vers 4

Jezus, stort Uw Geestesstromen over onze wereld uit.
Amen! Heer! Van onze bede zij Uw „Amen” het besluit.